Low Power Wide Area Network Technologies Düşük Güç Geniş Alan Kablosuz Haberleşme Teknolojileri

Wide Communication Area Geniş Haberleşme Alanı

LPWAN technologies enable Internet of Things devices to efficiently communicate over kilometers away. Thus, areas such as building interiors and industrial environments where it is difficult to access radio networks, can be covered. LPWAN teknolojileri, nesnelerin kilometrelerce uzaktaki ağ geçitleriyle dahi radyo haberleşmesi (RF) yapmasını sağlar. Böylece bina içleri ve endüstriyel alanlar gibi radyo ağlarına erişimin zor olduğu bölgelerlede radyo haberleşmesi kurulabilir.

Low Power Operation Düşük Güç Gereksinimi

LPWAN radio terminal units need only milliwatts level of power for communication. Thus, even with a few AA batteries, terminals continue to communicate for years. LPWAN radyo uç birimleri, haberleşme için sadece miliwattlar seviyesinde güce ihtiyaç duyar. Böylece uç birimler birkaç adet AA pil ile dahi yıllarca haberleşmeyi sürdürür.

Scalability Ölçeklenebilirlik

LPWAN technologies are designed to operate in unlicensed frequency bands and are regulatory compliant. An LPWAN base station can serve thousands of endpoints. Scalable and extensible radio communication networks can be created with LPWAN. Lisanssız haberleşme bantlarının kullanımı hakkındaki tüm yasal düzenlemeler ile uyumludur. Bir LPWAN ağ geçidi binlerce uç birime servis verebilir. LPWAN ile ölçeklenebilir ve genişletilebilir radyo haberleşme şebekeleri oluşturulabilir.

Linarit's Solutions Linarit'in LPWAN Çözümleri

Designing End-Points Uç Birimin Tasarımı

Linarit designs and develops end units suitable for your needs with its competent team in embedded systems. Linarit gömülü sistemler hakkında yetkin ekibi ile ihtiyacınıza uygun uç birimler tasarlar ve geliştirir.

Network Architecting Haberleşme Ağı Mimarlığı

Linarit picks, designs, installs and operates LPWAN networks by requirements of target application. Linarit uygulamanın gereksinimleri doğrultusunda kullanılacak LPWAN teknolojisinin seçer, planlar, kurar ve işletilir.

Data and Analytics Services Veri Analitik Servisleri

The collected data is processed analytically at the edge and in the cloud then converted into information. Actionable insight is produced from data via descriptive and predictive methods. Toplanan veriler uçta ve bulutta analitik yöntemlerle işlenerek bilgiye dönüştürülür. Veriden betimleme ve kestirim yöntemleri ile harekete geçilebilir içgörü üretilir.

Hiring developers for our team Ekibimize geliştiriciler arıyoruz

Linarit Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Antalya Teknokent Ar-Ge 2 Binası No: 103
Pınarbaşı Mah. Hürriyet Cad. 3A
Konyaaltı / Antalya / Turkey
+90 242 9993532
info@linarit.combilgi@linarit.com

Join our mailing list Mail listemize katılın